Michael Võ

Tôi, Michael Võ, nguyên là Thị Trưởng 3 nhiệm kỳ của thành phố Fountain Valley hiện đang ứng cử vào chức vụ Giám Sát Viên địa hạt 1 quận Cam.

Kính thưa quí cử tri, trong địa hạt 1 bao gồm các thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Midway City, Hutington Beach, Seal Beach, La Palma, Los Alamitos, Cypress, Rossmore.

Mỗi 1 lá phiếu của quý vị sẽ là một viên gạch xây dựng thế hệ tương lai, là tiếng nói, là sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người Việt.

NẾU ĐẮC CỬ
TÔI SẼ:
  • Tăng cường sự an ninh trong Quận Cam với ngân sách đầy đủ cho cảnh sát và các nhân viên tiếp cứu.
  • Cắt giảm các chi tiêu lãng phí trong ngân sách của quận.
  • Giảm thiểu thuế khóa cho cư dân Quận Cam.
  • Tạo điều kiện để thành lập các chương trình phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ, tạo việc làm để tăng thu nhập ổn định cho người dân trong quận hạt.
  • Đầu tư cho thế hệ tương lai qua các chương trình hướng nghiệp cho học sinh trung học và sinh viên cùng với các chuyên gia chuyên nghành để học hỏi những kinh nghiệm hữu ích.
  • Thành lập các chương trình trợ giúp cho quý vị cao niên và cựu chiến binh.
  • Ủng hộ các chương trình hổ trợ nhà cửa cho các gia đình thu nhập thấp và xây dựng các chung cư cho cư dân có lợi tức hạn hẹp.
  • Xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể để đối phó với nạn vô gia cư tại Quận Cam.
MỌI THẮC MẮC
VÀ ỦNG HỘ
XIN LIÊN LẠC:

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC

9315 Bolsa Ave Ste 100
Westminster CA 92683

Info@joinmichaelvo.com

Các Sinh Hoạt Cộng Đồng
US Marines - Camp Pendleton
Ngài Dalai Lama
Lễ Lạc Thành của Chùa Điệu Ngự
Hội chợ Y Tế cùng với Congressman Lou Correa
Trao phần thưởng học sinh xuất sắc cùng với FV Rotary
Special Olympic World Game
Lễ Tri Ân Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
Michael Vo OC Supervisor 2024 FPCC #1435586
9315 Bolsa Ave Ste 100
Westminster, CA 92683
VOTE BY MARCH 5, 2024